uk_bg
Доставка на лабораторна стъклария и материали

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  11.6.2018 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение 1)  11.6.2018 г.
 №  3  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  11.6.2018 г.
 №  4  xls  Информация за удължаване на срока(Линк към АОП)  19.6.2018 г.
 №  5  xls  Протокол на комисия  27.6.2018 г.
 №  6  xls  Уведомително писмо  27.6.2018 г.
 №  7  xls  Договор  27.7.2018 г.