uk_bg
Доставка на машини и съоръжения

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  21.6.2018 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение 1)  21.6.2018 г.
 №  3  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  21.6.2018 г.
 №  4  xls  Информация за удължаване на срока(Линк към АОП)  29.6.2018 г.
 №  5  xls  Протокол на комисия  10.7.2018 г.