uk_bg
Строително-ремонтни работи по сградния фонд на УХТ

 

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  12.7.2018 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение 1)  12.7.2018 г.
 №  3  pdf  Количествена сметка(Приложение 2)  12.7.2018 г.
 №  4  pdf  Образци (Приложение 3)  12.7.2018 г.
 №  5  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП)  12.7.2018 г.
 №  6  pdf  Протокол на комисия  31.7.2018 г.
 №  7  pdf  Уведомително писмо  31.7.2018 г.
 №  8  pdf  Договор  8.8.2018 г.