uk_bg
История

Ректор проф. д.т.н. инж. Кольо Тенев Динков

 

Добре дошли в Университета по хранителни технологии – Пловдив, България! За мен е изключително удоволствие, че Вие можете да бъдете наш гост чрез страниците на нашия университет.

Welcome to the University of Food Technologies in Plovdiv, Bulgaria!

It gives me great pleasure to have you as our guest through the pages of this Web.

 

Основан през 1953 като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), днес Университетът по хранителни технологии съчетава половинвековното си наследство със съвременни методики и динамичен подход към обучението и научните изследвания.

Студентите изучават широк спектър от специалности в областта на хранителната наука, техника и технологии, туризма, биотехнологиите, икономиката, компютърната и информационната техника, организирани в три образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Високата квалификация на завършващите им позволява успешно да се реализират в избраната от тях професия и да заемат отговорни и ръководни позиции в обществото.

Постиженията на университета често са резултат от съвместните усилия на специалисти в различни дисциплини – един процес, който е едновременно иновативен и вдъхновяващ. Сътрудничеството с бизнеса и различни организации целят да гарантират конвертируемостта на академичното знание и трансфера му към обществото.

Гъвкавият модел на учебна и научна дейност, прилаган от УХТ през 21ви век, е структуриран в съответствие с параметрите на Европейското пространство за висше образование и е предназначен да отговори на изискванията на бързо променящия се образователен и професионален контекст в национален, европейски и световен мащаб.

 

Проф. дтн инж. Кольо Динков

Ректор на Университета по хранителни технологии - Пловдив