uk_bg
Факултети

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ В УХТ - Пловдив 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, моля  за работа със системата да използвате браузерите Google Chrome или FireFox


Технологичен факултет 

 


Декан 

доц. д.н. инж. Галин Йорданов Иванов
телефон: +359 32/ 642 627   
блок: І , кабинет: 102 
E-mail: deantechnol@uft-plovdiv.bg     

 
Зам. декан
доц. дн инж. Георги Атанасов Костов
E-mail:  v_technol@uft-plovdiv.bg
 

ЦЕНТЪР ЗА ФРАНКОФОНСКО ОБУЧЕНИЕ

Ръководител център
Доц. д-р Георги Тодоров Добрев

E-mail:  
dean_inter@uft-plovdiv.bg

  

  Технически факултет

 

Декан  

 проф. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева

телефон: +359 32/ 643 126 блок: І , кабинет: 104

        E-mail:  deantech@uft-plovdiv.bg;

 Зам. декан

доц. д-р инж. Радослава Николова Габрова

E-mail: r_gabrova@uft-plovdiv.bg

 

 Стопански  факултет

  

Декан

доц. д-р Атанаска  Михайлова Тенева

телефон: +359 32/ 643 037  блок І, кабинет: 106
 

Зам. декан

доц. д-р инж. Кремена Николаева Никовска

E-mail: k_nikovska@uft-plovdiv.bg

 

 

Директор 

доц. д-р Петя Иванова Несторова

телефон: +359 32/ 603 881 блок: І , кабинет: 109

E-mail: department@uft-plovdiv.bg