uk_bg
Кандидат-студенти за ОКС "Бакалавър"

 

 


 

  Добре Дошли!  

 Справочник на кандидат-студента 
 ♦ Кандидатстване само с оценка от ДЗИ /Държавен зрелостен изпит/

 ♦ Специалности/специализации - кратка анотация               

 ♦ Конкурсни варианти минали години 

 

  


 

 АКТУАЛНИ СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТ - СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

НА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.


 

 

ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ДЕЙНОСТ

СРОК

4.

ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

4.5.

Обявяване на трето класиране

21 юли

4.6.

Записване на приетите студенти от трето класиране

24-25 юли

Забележка:   Кандидат-студентите, участвали само на първа /втора/ или първа и втора предварителна кандидатстудентска сесия, задължително подават документи по чл. 10, ал. 2 от Справочника. 

Приетите кандидат-студенти на съответен етап от класиране се записват в определените срокове по условията описани в  справочника на кандидатстудента . Записване на новоприетите студенти.