uk_bg
Акредитация

 НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ  

 


 

  

 

Дава институционална акредитация на
Университета по хранителни технологии - Пловдив
на 01.12.2016 г. за срок от шест години.

Дава институционална акредитация на 
Университета по хранителни технологии - Пловдив
на основание обща оценка по критериите 9.07 ( девет цяло и седем стотни).

Дава положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Университета по хранителни технологии - Пловдив.


  

 Акредитирани структурни звена на Университет по хранителни технологии – Пловдив

  

 Технологичен факултет

Технически факултет

 Стопански факултет

Мисия цели и задачи на УХТ