uk_bg
Секторна програма ЕРАЗЪМ+

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

УНИВЕРСИТЕТСКА РАЗШИРЕНА ЕРАЗЪМ ХАРТА 82586-IC-1-2007-1-BG-ERASMUS-EUCX-1

ID ЕРАЗЪМ код BG PLOVDIV05

Портал на франкофонските университетски програми в България 

  

ПЛАН ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ЗА 2017-2018ГОДИНА


 

ПЛАН ЗА  МОБИЛНОСТ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ  ЗА 2017-2018 ГОДИНА

  

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

ЗА СТУДЕНТИ:

·        Заявление за участие с цел обучение или практика

·        Уверение от Учебен отдел за успешно завършени два семестъра и среден успех

·        Езиков паспорт (Europass, попълнен лично)

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:

·        Заявление за участие с цел преподаване или обучение

·        Програма на преподаване (на български и английски език) или

·        Работна програма за периода на мобилността (на български и английски език)

 

 


DEADLINES FOR INCOMING STUDENTS: 


Semester 1 (Winter) September to January - 15 June
Semester 2 (Summer) February to June – 15 November

 


ФОРМУЛЯРИ ПРИ ЗАМИНАВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

 

За студенти

- Изходяща мобилност

- Входяща мобилност

 

За преподаватели

- С цел преподаване

- С цел обучение

 


КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ

Университетски Еразъм координатор:
УХТ – ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

 

доц. д-р инж. Георги Тодоров Добрев

 

Университет по хранителни технологии

бул. “Марица” 26

4000 Пловдив

телефон мобилен: ++359 894 337 988+359 894 337 988

 

блок: 1 , кабинет: 113

 

 

 

Център за международни проекти и програма Еразъм

административни служители:  Даниела Атанасова

стая 113, блок I ;

 

телефон мобилен: ++359 894 337 988

 

Университет по хранителни технологии

бул.”Марица” №26

Пловдив 4000

 

е-mail: erasmusuft@gmail.com ;

 

 

Centre for International Projects and Erasmus Programme

Office administrators:  Daniela Atanasova Office 113, Block 1

 

University of Food Technologies (UFT)

26 Maritza Blvd.

4000 Plovdiv

BULGARIA

 

E-mail: erasmusuft@gmail.com ; 

 

mobile phone:

++359 894 337 988

 

Facebook страница на програма ЕРАЗЪМ+ на УХТ - Пловдив

 
 
  
ФАКУЛТЕТНИ КООРИНАТОРИ
 
ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
 Декан на факултета, 
 

доц. д-р инж. Галин Йорданов Иванов
телефон: +359 32/ 642 627   блок: І , кабинет: 102 

E-mail: deantechnol@uft-plovdiv.bg     

 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 Декан на факултета, 
 

проф. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева
телефон: +359 32/ 643 126 блок: І , кабинет: 104

E-mail: deantech@uft-plovdiv.bg; 

 
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
 Декан на факултета, каб. 106, бл. 1, тел. 253.
 

доц. д-р Атанаска  Михайлова Тенева

телефон: +359 32/ 643 037  блок І, кабинет: 106

E-mail: deaneconom@uft-plovdiv.bg

 

 
 
ECTS КООРДИНАТОР
Проф. д.т.н. инж. Албена Стоянова – Зам. ректор по учебната дейност и качеството на обучение, каб. 206, бл. 1, тел. 349.