uk_bg
Стопански дейности -ПРОЦЕДУРИ и КОНКУРСИ по ЗОП, НВМОП, ЗДС и др.: след май 2011 г.

  

З  А  П  О  В  Е  Д

   616

Пловдив, 10.06. 2011г.

 

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2а, чл.2б, чл.2 в и чл. 2 г. , във връзка с чл.6 „а” от НВМОП, в сила от 02.11.2010 г. и съгласно чл.26 „а”, приложение № 3 „а” от ЗОП – в сило от 19.04.2011г. - за избор на доставчик на   Пътнически автобус”

 

 


 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

1163

Пловдив, 28.10. 2011 г.

 

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2а, чл.2б и чл.2в от НВМОП, в сила от 02.11.2010г., за доставка компютърна техника за нуждите   на университета  през 2011 г.приложение 1.

 

 

 

 

 

 

02.10.2007 г.