uk_bg
Акредитирани професионални направления и специалности

 

 

Шифър на направлението

Професионално направление

СТЕПЕН

АКРЕДИТАЦИЯ ДО:

ОЦЕНКА

Наименование на специалността

3.8.

Икономика

 

02.07.2020 

8.37

 

-        Икономика на  хранителната индустрия

Бакалавър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        Икономика на туристическата индустрия

Бакалавър

 

-        Икономика на  хранителната индустрия

Магистър

 

-        Икономика на туристическата индустрия

Магистър

 

-        Корпоративен бизнес и предприемачество

Магистър

 

-        Бизнес информационни технологии

Магистър

3.9.

Туризъм

 

05.11.2019

9.10

 

-        Туризъм

Бакалавър

 

 

 

 

 

 

 

-        Кетъринг

Бакалавър

 

-        Хотелиерство и ресторантьорство

Бакалавър

 

-        Туризъм

Магистър

 

-        Кетъринг

Магистър

5.1.

Машинно инженерство

 

18.07.2019

8.64

 

-        Хранително машиностроене

Бакалавър

 

 

 

 

 

 

 

-        Машини и апарати за ХВБТП

Бакалавър

 

-        Хранително машиностроене

Магистър

 

-        Опаковане и опаковъчна техника за ХВБТП

Магистър

 

-        Машини и апарати за ХВБТП

Магистър

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

 

21.04.2023

9.19

 

-        Автоматика, информационна и управляваща техника

Бак./Маг.

 

 

 

-        Електро енергийна ефективност

 

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

  09.06.2023 9.24

 

-        Компютърни системи и технологии

Бак./Маг.

 

 

5.4.

Енергетика

 

14.11.2020

9.10

 

-        Топлотехника

Бак./Маг. 

 

 

 

-        Хладилна и климатична техника

Магистър

 

-        Енергийна ефективност

Магистър

  -         Eнергиен мениджмънт Магистър    

  5.11.

Биотехнологии

 

07.03.2019

9.49

 

-        Биотехнологии

Бак./Маг.

 

 

  5.12.

Хранителни технологии

 

14.02.2019

9.35

 

-        Технология на месото и млякото

Бакалавър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        Консервиране и хладилна технология

Бак./Маг.

 

-        Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

Бак./Маг.

 

-        Технология на виното и пивото

Бак./Маг.

 

-        Технология на тютюна и тютюневите изделия

Бак./Маг.

 

-        Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

Бак./Маг.

 

-        Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

Бак./Маг.

 

-        Химия и микробиология на храните

Бакалавър

 

-        Анализ и контрол на хранителните продукти

Бак./Маг.

 

-        Екологичен инженеринг в хранителната индустрия

Бакалавър

 

-        Екология и опазване на околната среда  в хранителната индустрия

Магистър

 

-        Технология на продуктите от месо и риба

Магистър

 

-        Технология на млякото и млечните продукти

Магистър

 

-        Технология на ферментационните продукти

Магистър

 

-        Храни, хранене и диететика

Бакалавър

 

-        Безопасност на храните

Магистър

 

-        Контрол и безопасност на храните от животински произход

Магистър

5.13.

Общо инженерство

 

27.04.2023

9.12

 

-        Индустриален мениджмънт

Бак./Маг.

 

 

 

 

-        Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството

Магистър