uk_bg
Период от 1. 01. 2012 г.

 обява

за провеждане на търг-3.07.2012 г. -публикувана в национално и регионално издание на в. Труд


 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

АОП

 


   З  А  П  О  В  Е  Д

  119

Пловдив, 23.02. 2012 г.

 

Относно: Обявяване на процедура по оферти, по реда на чл.2, ал.1 т.1, във връзка с чл.2а, чл.2б и чл.2в от НВМОП, в сила от 02.11.2010 г., и последващите ги изменения за “Извършване на текущи ремонти” за нуждите  на университета, през 2012 г.

 

 

 


З  А  П  О  В  Е  Д

 118

Пловдив, 23.02.2012г.

 

Относно: Обявяване на процедура по оферти, по реда на чл.2, ал.1 т.1, във връзка с чл.2а, чл.2б и чл.2в от НВМОП, в сила от 02.11.2010 г., и последващите ги изменения за годишна доставка на химикали, лабораторна стъклария и канцеларски материали, за нуждите на университета, през 2012 г.................

ОПИС 1            ОПИС 2