uk_bg
Акредирани научни специалности

 

АКРЕДИТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“

В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

АКРЕДИТАЦИЯ ВАЛИДНА ДО:

ОЦЕНКА

Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост

18.07.2020 г.

9.14

Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране

03.04.2020 г.

9.26

Промишлена топлотехника

03.04.2020 г.

9.40

Технология на млякото и млечните продукти

14.07.2023 г.

9.31

Технология на месните и рибните продукти

14.07.2023 г.

9.38

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

14.07.2023 г.

9.38

Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия

14.07.2023 г.

9.30

Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти

14.07.2023 г.

9.26

Технология на захарта и захарните изделия

14.07.2023 г.

9.22

Технология на биологично активните вещества

28.07.2023 г.

9.50

Технология на тютюна и тютюневите изделия

28.07.2023 г.

9.27

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

28.07.2023 г.

9.41

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

28.07.2023 г.

9.39

Хладилна технология на хранителните продукти

28.07.2023 г.

9.33

Технология на продуктите за обществено хранене

28.07.2023 г.

9.37

Индустриална електроника

14.11.2020 г.

9.01

Автоматизация на производството

14.11.2020 г.

9.03

Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника

11.07.2019 г.

9.02

Компютърни системи, комплекси и мрежи

11.07.2018 г.

8.97

Физикохимия

15.01.2024 г.

9.24

Аналитична химия

15.01.2024 г.

9.16

Биохимия

15.01.2024 г.

9.39

Органична химия

09.05.2021г.

8.36

Неорганична химия

09.05.2021 г.

8.17

Микробиология

29.03.2018 г.

9.22

Икономика и управление ( Хранителна индустрия )

02.07.2020 г.

8.80