uk_bg
уПланове

 

 

Информационният пакет е приет през месец май 2007 година.Европейските координатори дадоха висока оценка по разработката и приложението на ECTS пакета и удостоиха УХТ с почетна значка сертификат.Възможни са малки несъответсвия, поради настъпили промени в учебните програми, планове, създаване на нови специалности, в структурни звена и ръководители.

ECTS

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

актуализиран 2013 г.