uk_bg
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!

Министерство на образованието, младежта и науката 

 

 

 


 

 РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВО.


УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА.