uk_bg
Новини
ПОКАНА
12.10.2017 12:22:38

 ПОКАНА

до членовете на Факултетен съвет (ФС) и Ръководителите
на катедри и центрове при Технологичен факултет

Уважаеми колеги,

Деканското ръководство на Технологичен факултет Ви кани най-учтиво да участвате в заседанието на ФС, което ще се проведе на 19.10.2017 г. (четвъртък) от 1000 часа в зала 225 на блок 3 при следния 

Дневен ред:

 

1.        Приемане на Протокол № 23/26.09.2017 г.;

Докладва: Декан

2.        Приемане на учебни програми;

Докладва: Декан

3.        Натоварване на преподаватели от Технологичен факултет за учебната 2017-2018 година;

Докладва: Зам.-Декан

4.        Приемане на индивидуалните отчети на преподавателите от Технологичен факултет за учебната 2016/2017 г.;

Докладва: Декан

5.        Утвърждаване на индивидуалните планове на преподавателите от Технологичен факултет за учебната 2017/2018 г.;

Докладва: Зам.-Декан

6.        Промяна на броя и наименованията на специализациите от специалност „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти“ ОКС „Бакалавър“.

Докладва: Декан

7.        Докторантски въпроси;

Докладва: Зам.-Декан

 

8.        Разни.

 

Материалите по дневния ред са на Ваше разположение в Деканата и ще Ви бъдат изпратени по електронната поща. Ако имате предложения за изменение и допълнение на дневния ред, моля да ги отразите на гърба на поканата или да ги изпратите на посочения в бланката e-mail.

Декан:

(доц. д.н. Г. Иванов)