uk_bg
Новини
ПОКАНА за общо събрание на Технически факултет
12.04.2018 15:44:39

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 На основание чл.27 /2/ от ПУД на УХТ и по искане на ДЕКАНА, свиквам общо събрание на Технически факултет на 25.04.2018 г. (сряда) от 15.00 часа в аула 303, бл. 1 при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Отчет на деканското ръководство за периода месец март 2017 до месец март 2018 г.

Докладва Декан

  1. Частичен избор на членове на Факултетен съвет при Технически факултет.

 Материалите от дневния ред са на разположение в Декански кабинет на Технически факултет №104. По време на заседанието се прекратяват учебните занятия.

 12.04.2018 г.

                                         Председател на ОС на ТФ:

                                                /доц. д-р инж. Н. Ненов/