uk_bg
Новини
ПОКАНА-заседание на ФС, Технологичен факултет
16.05.2018 09:18:39

 ПОКАНА

до членовете на Факултетен съвет (ФС) и Ръководителите
на катедри и центрове при Технологичен факултет

Уважаеми колеги,

Деканското ръководство на Технологичен факултет Ви кани най-учтиво да участвате в заседанието на ФС, което ще се проведе на 22.05.2018 г. (вторник) от 1300 часа в зала 225 на блок 3 при следния

 

 

Дневен ред:

1.        Приемане на Протокол № 31/11.04.2018 г.;

Докладва: Декан

2.        Приемане на учебни планове за ОКС „Магистър“;

Докладва: Декан

3.        Приемане на еднократна промяна в учебен план за ОКС „Бакалавър“ на специалност „Технология на виното и пивото“;

Докладва: зам.-Декан

4.        Атестиране на преподаватели;

Докладва: Председател на АК

5.        Номиниране на преподавател за участие в конкурс за член-кореспондент на БАН;

Докладва: Декан

6.        Докторантски въпроси;

Докладва: Зам.-Декан

7.        Приемане на учебни програми;

Докладва: Декан

8.        Актуализиране на състава на Учебно-методичен съвет;

Докладва: Декан

9.        Информация за проведен Одит на Технологичен факултет;

Докладва: зам-Декан

10.    Разни.

 

 

Материалите по дневния ред са на Ваше разположение в Деканата и ще Ви бъдат изпратени по електронната поща. Ако имате предложения за изменение и допълнение на дневния ред, моля да ги отразите на гърба на поканата или да ги изпратите на посочения в бланката e-mail.

 

 

 

 

Декан:

(доц. д.н. Г. Иванов)