Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - Х.Николова

Страници: [1]
1
Здравейте, колеги. Обявен е конкурс за редовен докторант в кат. "Биохимия и молекулярна биология". Ако имате интерес, свържете се с доц. Г. Добрев

2
Редовно обучение / Биотехнологии
« -: 19 Февруари, 2013, 13:06:56  »
Мястото и за специалност биотехнологии![size=0pt]

Кратки исторически данни за катедрата
През 1963 година в УХТ за пръв път в България е организирано обучение на студенти в областта на биотехнологиите, като тогава специалността се е наричала „Технология на биопрепарати, витамини и дрожди”. През 1973 г. името на специалността е променено на „Технология на микробиологичните и ферментационни продукти”, а през 1984 г. след утвърждаването на нови учебни планове се създава и ново направление – Биотехнологии, включващо новата специалност „Технология на биопроизводствата”.
С решение на АС от 1991 г. е създадена профилираща катедра Биотехнология. През 1992 г., след въвеждане на нова структура на специалностите в УХТ, специалността се нарича „Технология на биопродуктите”, а от 1997 г. досега названието на специалността е „Биотехнологии”. От 2002 г. в съответствие със Закона за висшето образование, в УХТ започва обучение по двете образователно – квалификационни степени – „бакалавър”и „магистър” по специалност „Биотехнологии”.

Катедрата дипломира студенти в:
ОКС Бакалавър по специалност „Биотехнологии”
ОКС Магистър по специалност „Биотехнологии”
ОНС Доктор по научно направление Технология на биологично активните вещества”[/li][/list]

 
В катедрата се обучават студенти от ОКС Бакалавър, специалност „Биотехнологии” и ОКС Магистър, специалности „Биотехнологии” и „Безопасност на храните”.
В катедрата се извеждат следните дисциплини:
-Нискомолекулни биологично-активни вещества
-Ензимология
-Химия и технология на хранителните среди
-Основи на промишлената микробиология
-Клетъчна биология
-Основи на биотехнологичните производства
-Технология на ензимите
-Технология на антибиотиците
-Технологично обзавеждане в биотехнологичната промишленост
-Технология на микробните белтъчни продукти
-Хранителна биотехнология
-Биотехнологични методи в екологията
-Биопродукти за селското стопанство
-Микробни популации и асоциации
-Микробиологичен контрол на хранително-вкусови продукти
-Инженерна ензимология
-Имунология
-Микробни рекомбинантни ДНК технологии

Актуални учебници и учебни пособия:
1. Имобилизирани микробни клетки, ASK, 1995., Кръстанов А.
2. Промишлена ензимология, ВИХВП, 1997, Гаргова С., Кръстанов А.
3. Ръководство за лабораторни упражнения по ензими, УХТ - Пловдив, 2008, Гаргова С., Кръстанов А., Стоилова И.
4. Технология на микробни белтъчни продукти. Web-базиран електронен учебник. Виртуална библиотека УХТ, Пловдив, 2010, Ангелов А., Гочева В.
5. Химия и технология на хранителните среди в биотехнологичните производства. Web-базиран електронен учебник. Виртуална библиотека УХТ, Пловдив, 2010, Ангелов А., Гочева В.
6. Хранителна биотехнология. Web-базиран електронен учебник. Виртуална библиотека УХТ, Пловдив, 2010, Ангелов А., Гочева В.
7. Ръководство по химия и технология на хранителните среди в биотехнологичните производства, изд. Жовали, Пловдив, Ангел Ангелов, Златка Рошкова
8. Технологично обзавеждане в биотехнологичната промишленост, УХТ, Пловдив, 2010, Ангелов М., Костов Г.
9. Биотехнологични производства, Пловдив, 2008, Гаргова С., Кожухарова Л., Бахчеванска С.

Приоритетите на научно-изследователската дейност в катедрата са:
-Генетика и селекция на промишлени микроорганизми
-Разработване на технологии за получаване на биопродукти: ензими, антибиотици, белтъчни продукти,  витамини и др. -Получаване и приложение на добавки в храните, хранителни добавки и биологично-активни вещества за хранителната и козметичната промишленост
-Разработване на диетични и функционални храни и напитки
-Бързи методи за микробиологични и химични анализи
-Управление на качеството и безопасността на храни и напитки
-Екологични аспекти в областта на биотехнологичната и хранителната промишленост.

Ето и фейсбук групичката групичката, където има актуална информация за дати за изпити, защити и т.н.
https://www.facebook.com/groups/105541466149922/

Страници: [1]