Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - Ignis

Страници: [1]
1
Съобщения / Стипендии за зимен сем. 2013/2014 г.
« -: 12 Ноември, 2013, 09:36:31  »
Излезе информация за стипендиите. Ето информацията от сайта:

СТИПЕНДИИ за зимен семестър, уч. 2013/2014 г.

Започна кандидатстването за стипендии на студенти-български граждани, редовно обучение, отпускани при условията и по реда на ПМС №90/2000 г.:

 

ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ при кандидатстване за стипендия

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

КРИТЕРИИ за определяне на студентите, които да получават стипендии

ПРАВИЛА за отпускане на стипендии

2
Университетът по хранителни технологии открива учебната 2013/2014 година с пълен прием, обновена база, лаборатории и преобразен университетски кампус. 1144 приети студенти ще прекрачат прага на единственото по рода си у нас висше учебно заведение на 23 септември 2013 година. На тържеството по традиция те и колегите им от горните курсове ще бъдат поздравени от ректора проф. д. т. н. инж. Кольо Динков.
Наред със студентските си книжки новите студенти ще получат и специално изготвен от ръководството на УХТ Пътеводител на студента първокурсник. В него младите хора ще намерят изключително полезна информация както за университета си, разположението на учебните корпуси и зали, така и за дисциплините, връзката с преподавателите и всички необходими изисквания, свързани с документи, заверки, преместване, стипендии и още ред полезни неща за учебния процес.

През 2013 година Университетът по хранителни технологии отбелязва 60-та годишнина от основаването си. Правоприемник на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), основан през 1953 г. като единственото в страната и на Балканския полуостров учебно и научно средище в сферата на хранителните технологии, днес Университетът е авторитетен национален център на хранителната наука, технология и образование.

В четирите корпуса на УХТ се обучават студенти по технология, техника и икономика на хранително-вкусовата и биологичната промишленост и туризма. Уникалните специалности, някои от които изучавани на френски или английски език, са разработени на основата на дългогодишни традиции и новаторство. От 14 до 18 октомври 2013 година УХТ ще отбележи 60-годишния си юбилей с поредица от значими дискусии, международна конференция и спортни прояви.

Тържественото откриване на учебната година ще започне в 10.00 ч. на 23 септември 2013 г. в аула "Проф. М. Бешков". Гости на тържеството ще бъдат зам.-министърът на образованието и науката доц. д-р Атанаска Тенева, зам.-кметът на Община Пловдив Стефан Стоянов и районният кмет Райна Петрова, инж. Иван Байков - член на Съвета на настоятелите на УХТ.

На тържествената церемония ректорът проф. д. т. н. инж. Кольо Динков ще връчи лично студентските книжи на първокурсници, приети с максимален състезателен бал. След това официално ще бъде открита изцяло обновената учебна лаборатория на катедра "Биохимия и молекулярна биология", която ще носи името на проф. д. б. н. Никола Люцканов, почетен гражданин на Пловдив, бивш ректор на Уневерситета, основател и първи ръководител на катедра "Биохимия и молекулярна биология".


Източник: News.Plovdiv24.bg

3
Във връзка с предстоящите парламентарни избори, реших да пусна тази тема, за да дам малко информация как могат да гласуват всички студенти, които не са от Пловдив, а в деня на вота няма да бъдат на мястото, където са регистрирани по постоянен адрес.
За тези, които са гласували по този начин на президентските избори, процедурата е същата.
Ето какво пише в изборния кодекс по темата:

II. Гласуване на ученици и студенти в деня на изборите /12.05.2013г./ в избирателна секция по избор на основание чл. 207 от Изборния кодекс
Чл. 207. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България избирател, който е ученик или студент - редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на:
1. документ за самоличност;
2. надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
3. декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
(2) Избирателят ученик или студент се вписва в допълнителния избирателен списък. В допълнителния избирателен списък се вписват всички данни на избирателя и списъкът се подписва от председателя и секретаря.
(3) Декларацията по ал. 1, т. 3 се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.
(4) По време на гласуването ученическата или студентската книжка остава в секционната избирателна комисия заедно с документа за самоличност на избирателя ученик или студент.
(5) След полагането на подпис от избирателя в избирателния списък в ученическата или студентската книжка се вписва датата на изборите и се отбелязва, че ученикът или студентът е гласувал. Книжката се подписва от председателя или секретаря и от един член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, след което се връща на избирателя заедно с документа му за самоличност.


До общежитията най-близкото място за гласуване е училището СОУ "Цар Симеон Велики", като само в една от секциите там може да се гласува със студентска книжка.
Надявам се да съм бил полезен. :)

4
Стопански факултет:

Първи курс - бакалаври (всички специалности) - изтегли
Втори курс - бакалаври (всички специалности) - изтегли
Трети  курс - бакалаври:
Четвърти курс - бакалаври - изтегли
Магистри 1 и 2 курс - засега няма

5
Излязоха програмите за летния семестър ето ги:

Технологичен факултет (всички специалности):

Първи курс - бакалаври - изтегли
Втори курс - бакалаври - изтегли
Трети  курс - бакалаври - изтегли
Четвърти курс - бакалаври - изтегли

Магистри – 1 и 2 години - засега няма
Магистри - ТФП (всички курсове) - изтегли

6
Излязоха програмите за летния семестър ето ги:

Технически факултет (всички специалности):

Първи курс - бакалаври - изтегли
Втори курс - бакалаври - изтегли
Трети  курс - бакалаври - изтегли
Четвърти курс - бакалаври - изтегли
КСТ на английски език (всички курсове) - изтегли
Магистри 1 и 2 курс - засега няма

7
Съобщения / Плащане на семестър
« -: 01 Февруари, 2013, 15:06:37  »
Излезе новата заповед на ректора, с която семестриалните такси вече ще се плащат само по банков път.
Обявеният срок за записването на летен семестър 2012/2013 е до 07.02. 2013 г.

Цитат
З А П О В Е Д - ...Пловдив, 01.02.2013 г.
25.01.2013 12:55:02
З А П О В Е Д
 
№...хххх.......
 
Пловдив, 01.02.2013 г.
 
 
         Относно: Необходимостта от предприемане на мерки за оптимизиране дейността на отдел „Финансово-счетоводна дейност” и ограничаване плащанията в брой в касата на Университета
 
Н А Р Е Ж Д А М :
 
          1. Считано от 04 февруари 2013 г. да не се приема заплащане в брой в касата на Университета на:
           -  годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти;
          -  приходи и постъпления по сключени договори за наем и ползване на материалната база на Университета, в размер над 100 /сто/ лева;
           - приходи и постъпления от предоставяни от Университета на трети лица услуги в размер над 100/сто/ лева.
 
          2. Горепосочените плащания да се извършват от задължените лица чрез банков превод по бюджетната сметка на Университета по хранителни технологии – Пловдив в  УниКредит Булбанк, Клон Пловдив:
IBAN      BG17UNCR75273154631900        SWIFT BIC: UNCRBGSF.
 
 
 
 
            Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица чрез обявяване в интернет-страницата на Университета и информационните табла.
Препис от заповедта да се изпрати на ръководителя на отдел “Финансово-счетоводна дейност” и техн.сътрудник-касиер за сведение и изпълнение.
 
 
ЕЗ                                                              РЕКТОР:    - п - 
                                                                                     (проф.дтн инж. К. Динков)
Източник: http://uft-plovdiv.bg/?act=news&news_id=410

8
Ето я и темата за любимата ми специалност, хаха. Първия пост тук използвам за да поздравя нашата младши експерт-организатор обучение в Центъра за франкофонско обучение на Университета по хранителни технологии, магистър инженер-технолог (последният да затвори вратата) Людмила Парамоненко, като ѝ желая бързо оздравяване! :D

9
Общи приказки / Говорилня
« -: 29 Януари, 2013, 19:07:01  »
Спам воскресе! Ето го отново и мястото, където нищо не е по темата и същевременно всичко е по темата. :)
Аз започвам с въпрос към вас - как е настроението към края на сесията? :)

10
Ето я и въпросната тема, която бе предложена. :) Ако нещо ви хрумне, дайте го насам. ;)

11
Съобщения / Добре дошли!
« -: 26 Януари, 2013, 19:36:54  »
Здравейте на всички!  :)
След известно прекъсване, форумът на УХТ е отново на линия! За съжаление, старата база данни я няма и целият форум ще се изгради наново. Ако сте имали регистрация в стария форум, няма смисъл да опитвайте да влезете с нея, а директно пристъпете към създаване на нова! След като приключите с това, в най-кратки срокове (доколкото ми е възможно това) ще Ви потвърдя регистрацията.
Както се вижда, още всичко е в процес на разработване, което може да създаде някои неудобства, за което молим за извинение. Ако у Вас възникнат различни въпроси, мнения, оплаквания и предложения или нещо друго, не се колебайте да се свържете с мен, за да го обсъдим.
Имам една гореща молба към Вас, ако на други места, като скайп, фейсбук и пр., пишете както Ви е удобно, тук Ви моля да пишете само на кирилица! :)

Страници: [1]