Ръководство на УХТ 

Ректор

проф. д-р инж. Пламен Неделчев Моллов  

телефон: +359 32/ 643 005

факс: +359 32/ 644 102  

блок: І , кабинет: 201

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Заместник-ректор по Учебна дейност и академичен състав

доц. д-р инж. Христо Спасов Спасов

блок: І , кабинет: 206

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Заместник-ректор по Комуникационна и информационна дейност

доц. д-р Атанаска Михайлова Тенева

блок: І , кабинет: 101

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Заместник-ректор по Научна и международна дейност

доц. д.н. инж. Галин Йорданов Иванов

блок: І , кабинет: 206

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Функционален декан по Студентска и социална дейност

доц. д-р инж. Кремена Николаева Никовска

блок: І , кабинет: 101

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Функционален декан по Образователни програми и мобилност
доц. д.н. инж. Георги Атанасов Костов

  блок: І , кабинет: 206

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Функционален декан по Проектна дейност

доц. д.н. инж. Кирил Михалев Михалев

 

  блок: І , кабинет: 202

 


Декан на Технологичен факултет

доц. д-р инж. Десислав Балев

 

  блок: І , кабинет: 102

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Декан на Технически факултет

проф. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева  

  блок: І , кабинет: 104 

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Декан на Стопански факултет

доц. д-р инж. Валентина Николова-Алексиева 

  блок І, кабинет: 106 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт

доц. д-р Петя Иванова Несторова 

блок: І , кабинет: 109  

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Помощник - ректор

инж. Володя Николов Каменов 

  блок: І , кабинет: 105 

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Главен счетоводител

Таня Николова Диварова  

 блок: І , кабинет: 107     

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.