Председател

доц. д-р инж. Стефчо Димитров Кемилев

телефон: 032/ 603 796

блок: I , кабинет: 220

Доц. Кремена Никовска

 Заместник - председател

доц. д-р инж. Кремена Николаева Никовска

телефон: 032/ 603 653

блок: І , кабинет: 106

 

СПИСЪК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УХТ ЗА МАНДАТ 2015-2019 г.  

/ актуализиран Декември 2019 / 

СПИСЪК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УХТ ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.  

/ актуализиран Декември 2019 /