ПЛАН ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019-2020г. - линк


ПЛАН ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ  ЗА 2019-2020г. - линк


 


     ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на преподаватели от УХТ - Пловдив за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване

     ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на студенти от УХТ - Пловдив за участие в студентска мобилност с цел практика

     ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на студенти от УХТ - Пловдив за участие в студентска мобилност с цел обучение

     ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ за селекция на преподавателски и непреподавателски състав от УХТ - Пловдив за участие в мобилност с цел обучение 


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

ФОРМУЛЯРИ ПРИ ЗАМИНАВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 

За студенти                   - Изходяща мобилност             - Входяща мобилност 

За преподаватели        - С цел преподаване                 - С цел обучение

ЗА СТУДЕНТИ:

  • Заявление за участие с цел обучение или практика
  • Уверение от Учебен отдел за успешно завършени два семестъра и среден успех
  • Езиков паспорт (Europass, попълнен лично)

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:

  • Заявление за участие с цел преподаване или обучение
  • Програма на преподаване (на български и английски език) или
  • Работна програма за периода на мобилността (на български и английски език)

DEADLINES FOR INCOMING STUDENTS: 
Semester 1 (Winter) September to January - 15 June
Semester 2 (Summer) February to June – 15 November  

КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ

Университетски Еразъм координатор:

УХТ – ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

доц. д-р инж. Георги Тодоров Добрев

Университет по хранителни технологии

бул. “Марица” 26   4000 Пловдив

телефон мобилен: ++359 894 337 988 +359 894 337 988

блок: 1 , кабинет: 113 

Център за международни проекти и програма Еразъм

административни служители:  Даниела Атанасова стая 113, блок I ;

телефон мобилен: ++359 894 337 988

Университет по хранителни технологии

бул.”Марица” №26   Пловдив 4000

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centre for International Projects and Erasmus Programme

Office administrators:  Daniela Atanasova Office 113, Block 1

University of Food Technologies (UFT)

26 Maritza Blvd.  4000 Plovdiv   BULGARIA

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mobile phone: ++359 894 337 988

Facebook страница на програма ЕРАЗЪМ+ на УХТ - Пловдив

ФАКУЛТЕТНИ КООРИНАТОРИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ  Декан на факултета,   

доц. д-р инж. Галин Йорданов Иванов
телефон: +359 32/ 642 627   блок: І , кабинет: 102 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  Декан на факултета,   

проф. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева
телефон: +359 32/ 643 126 блок: І , кабинет: 104

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  Декан на факултета, каб. 106, бл. 1, тел. 253.  

доц. д-р Атанаска  Михайлова Тенева

телефон: +359 32/ 643 037  блок І, кабинет: 106

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ECTS КООРДИНАТОР Проф. д.т.н. инж. Албена Стоянова – Зам. ректор по учебната дейност и качеството на обучение, каб. 206, бл. 1, тел. 349.