ONLINE РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА

за студенти ЗАДОЧНО обучение на  ЛЕТЕН  семестър уч. 2019/2020г.  / последна редакция на 03.06.2020г. 11:00ч

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 Първи курс - бакалаври всички специалности
 Втори курс - бакалаври всички специалности
 Трети курс - бакалаври всички специалности
 Четвърти курс - бакалаври всички специалности
 Магистри

1 година + 2 години II курс за всички специалности

2 години  първи курс за всички специалности

 ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 Първи курс - бакалаври всички специалности
 Втори курс - бакалаври всички специалности
 Трети курс - бакалаври всички специалности
 Четвърти курс - бакалаври всички специалности
 Магистри

1 година + 2 години II курс за всички специалности

2 години първи курс за всички специалности 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс - бакалаври всички специалности
Втори курс - бакалаври всички специалности
Трети курс - бакалаври всички специалности
Четвърти курс - бакалаври всички специалности
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

 *** Възможни са промени в разписите на задочно обучение до началото на учебния семестър.