РАЗПИС НА ONLINE ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ

на студентите - редовно обучение за ЛЕТЕН семестър на учебната 2019/2020 година

* На вниманието на студентите първокурсници са добавени упражнения по дисциплината "Физическо възпитание и спорт"

***последно редактиран на 11.05.2020 г. 08:10 ч.***  

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Първи курс

Всички специалности

Втори курс

Всички специалности

Трети курс

Всички специалности

Четвърти курс                  

Всички специалности

Магистри – обобщен график

Всички специалности

срок на обучение 2 год. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Първи курс

Всички специалности

Втори курс

Всички специалности

Трети курс

Всички специалности

Четвърти курс                  

Всички специалности

Магистри –  1 и 2 години

Всички специалности

срок на обучение 1 год. 

Магистри - ТФП (на френски език)

Всички курсове

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс

Всички специалности

Втори курс

Всички специалности

Трети курс

Всички специалности

Четвърти курс                  

Всички специалности

Магистри –  1 и 2 години

Всички специалности

срок на обучение 1 год. 

 одобрил: Велиана Райчева   05.02.2020г. 09:20ч.