Акредитации

Дава институционална акредитация на Университета по хранителни технологии – Пловдив на 01.12.2016 г. за срок от шест години.

Дава институционална акредитация на Университета по хранителни технологии – Пловдив на основание обща оценка по критериите 9.07 ( девет цяло и седем стотни).

Дава положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Акредитирани структурни звена на Университет по хранителни технологии – Пловдив

  • Технологичен факултет
  • Технически факултет
  • Стопански факултет

 

 

Мисия цели и задачи на УХТ

Мисията и целите на УХТ способстват за решаване на националните въпроси, свързани с развитието на хранителната и вкусовата промишленост, биотехнологичната промишленост, храненето и туризма, както и свързаните с тях индустриален мениджмънт, икономика на хранителната индустрия, топлотехника, компютърни системи и технологии, хранително машиностроене и автоматизация на промишлеността. В дейността си УХТ се ръководи от натрупания за 65 години опит, както и от непрекъснатия контакт с висши училища в нашата и други страни, които са специализирани или имат звена в същите професионални области. Качеството и европейската интеграция са приоритет в работата на академичната общност на УХТ.

Шифър на направлениетоПрофесионално направлениеСТЕПЕНАКРЕДИТАЦИЯ ДО:ОЦЕНКА
Наименование на специалността
3.8.Икономика 02.07.20208.37
 –        Икономика на  хранителната индустрияБакалавър  
 –        Икономика на туристическата индустрияБакалавър
 –        Икономика на  хранителната индустрияМагистър
 –        Икономика на туристическата индустрияМагистър
 –        Корпоративен бизнес и предприемачествоМагистър
 –        Бизнес информационни технологииМагистър
3.9.Туризъм 05.11.20199.10
 –        ТуризъмБакалавър  
 –        КетърингБакалавър
 –        Хотелиерство и ресторантьорствоБакалавър
 –        ТуризъмМагистър
 –        КетърингМагистър
5.1.Машинно инженерство 17.05.20259.09
 –        Хранително машиностроенеБакалавър 
 –        Машини и апарати за ХВБТПБакалавър
 –        Хранително машиностроенеМагистър
 –        Опаковане и опаковъчна техника за ХВБТПМагистър
 –        Машини и апарати за ХВБТПМагистър
5.2.Електротехника, електроника и автоматика 21.04.20239.19
 –        Автоматика, информационна и управляваща техникаБак./Маг.  
 –        Електро енергийна ефективност 
5.3.Комуникационна и компютърна техника 09.06.20239.24
 –        Компютърни системи и технологииБак./Маг. 
5.4.Енергетика 14.11.20209.10
 –        ТоплотехникаБак./Маг. 
 –        Хладилна и климатична техникаМагистър
 –        Енергийна ефективностМагистър
 –         Eнергиен мениджмънтМагистър  
  5.11.Биотехнологии 21.06.20259.48
 –        БиотехнологииБак./Маг. 
  5.12.Хранителни технологии 10.05.20259.48 
 –        Технология на месото и млякотоБакалавър 
 –        Консервиране и хладилна технологияБак./Маг.
 –        Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиБак./Маг.
 –        Технология на виното и пивотоБак./Маг.
 –        Технология на тютюна и тютюневите изделияБак./Маг.
 –        Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаБак./Маг.
 –        Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиБак./Маг.
 –        Химия и микробиология на хранитеБакалавър
 –        Анализ и контрол на хранителните продуктиБак./Маг.
 –        Екологичен инженеринг в хранителната индустрияБакалавър
 –        Екология и опазване на околната среда  в хранителната индустрияМагистър
 –        Технология на продуктите от месо и рибаМагистър
 –        Технология на млякото и млечните продуктиМагистър
 –        Технология на ферментационните продуктиМагистър
 –        Храни, хранене и диететикаБакалавър
 –        Безопасност на хранитеМагистър
 –        Контрол и безопасност на храните от животински произходМагистър
5.13.Общо инженерство 27.04.20239.12
 –        Индустриален мениджмънтБак./Маг. 
 –        Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорствотоМагистър

 АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ 

В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМААКРЕДИТАЦИЯ   ВАЛИДНА ДО:ОЦЕНКА
 3.8. ИкономикаИкономика и управление ( Хранителна индустрия )02.07.2020 г.8.80
 4.2. Химически наукиФизикохимия15.01.2024 г.9.24
 4.2. Химически наукиАналитична химия15.01.2024 г.9.16
 4.2. Химически наукиБиохимия15.01.2024 г.9.39
 4.2. Химически наукиОрганична химия09.05.2021г.8.36
 4.2. Химически наукиНеорганична химия09.05.2021 г.8.17
 4.3. Биологически наукиМикробиология14.05.2024 г.9.08
 5.1. Машинно инженерствоМашини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост18.07.2020 г.9.14
 5.2. Електротехника, електроника и автоматикаИндустриална електроника14.11.2020 г.9.01
 5.2. Електротехника, електроника и автоматикаАвтоматизация на производството14.11.2020 г.9.03
 5.3. Комуникационна и компютърна техникаЕлементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника11.07.2019 г.9.02
 5.3. Комуникационна и компютърна техникаКомпютърни системи, комплекси и мрежи13.12.2025г.9.43
 5.4. ЕнергетикаХладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране03.04.2020 г.9.26
 5.4. ЕнергетикаПромишлена топлотехника03.04.2020 г.9.40
 5.11. БиотехнологииТехнология на биологично активните вещества28.07.2023 г.9.50
 5.12. Хранителни технологииТехнология на млякото и млечните продукти14.07.2023 г.9.31
 5.12. Хранителни технологииТехнология на месните и рибните продукти14.07.2023 г.9.38
 5.12. Хранителни технологииТехнология на алкохолните и безалкохолните напитки14.07.2023 г.9.38
 5.12. Хранителни технологииТехнология на хляба, хлебните и сладкарските изделия14.07.2023 г.9.30
 5.12. Хранителни технологииТехнология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти14.07.2023 г.9.26
 5.12. Хранителни технологииТехнология на захарта и захарните изделия14.07.2023 г.9.22
 5.12. Хранителни технологииТехнология на тютюна и тютюневите изделия28.07.2023 г.9.27
 5.12. Хранителни технологииТехнология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати28.07.2023 г.9.41
 5.12. Хранителни технологииТехнология на плодовите и зеленчуковите консерви28.07.2023 г.9.39
 5.12. Хранителни технологииХладилна технология на хранителните продукти28.07.2023 г.9.33
 5.12. Хранителни технологииТехнология на продуктите за обществено хранене28.07.2023 г.9.37
 5.12. Хранителни технологииАнализ и контрол на хранителни продукти16.11.2023 г.8.76