Покана към членовете на УК  към СОПКО…
Протокол №6 /22.11 2021 г.
Протокол №5/10.06.2021 г.