Търсене
Close this search box.

Бизнес и университет поставиха началото на стратегическо партньорство

По покана на ръководството на Евро Инвестмънт Холдинг делегация на УХТ, водена от Ректора проф. Пламен Моллов, проведе официално посещение в предприятията на холдинга, опериращи в областта на хранителната индустрия, в гр. Пазарджик ‒ Балкан Агрикалчарал и Лодис Инвест. В състава на делегацията участваха също проф. Галин Иванов, Заместник-ректор, и доц. Кирил Михалев, Функционален декан.

По време на срещите със собственика на холдинга, г-н Муханнед Ал-Нуаими, и мениджърските екипи на двете предприятия, бяха дискутирани основно възможностите за сътрудничество в областта на подготовката на специализирани кадри за хранителната индустрия. Ректорът на УХТ предложи прилагането на качествено нов подход, при който университет, бизнес и местна власт да обединят усилия за популяризиране на професионалната кариера в хранителния бизнес сред средношколците от съответния регион. Предстои провеждането на работно посещение в УХТ на ръководствата на двете предприятия за конкретизиране и планиране на съвместните дейности в рамките на подписаните меморандуми за сътрудничество.

Балкан Агрикалчарал е собственик на новопостроена фабрика за преработка на плодове и зеленчуци в гр. Пазарджик, оборудвана с най-модерни технологии и съоръжения. Предприятието е специализирано в производството на доматени концентрати и е най-големия преработвател на домати в България. Дружеството е в процес на изграждане на нова фабрика за преработка на плодове и зеленчуци в „Тракия икономическа зона“.

Лодис Инвест (Lacrima) е едно от млекопреработвателните предприятия в България с най-много опит и традиции, които могат да бъдат проследени от 1959 г. Компанията е специализирана в производството на традиционни български млечни продукти.

 

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.