Търсене
Close this search box.

БИЗНЕС И УНИВЕРСИТЕТ ТЪРСЯТ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Публикувано от

С най-новите възможности за инструментален анализ в областта на химията и микробиологията се запознаха преподаватели от УХТ на работна среща с представители на фирмата АКВАХИМ ‒ доц. Борислав Великов, основател и мажоритарен собственик и член на Съвета на настоятелите на УХТ, и д-р Здравка Шолева, ръководител на микробиологичното направление на фирмата.

Бяха презентирани също лабораторни и пилотни инсталации за биотехнологични производства. Значителен интерес сред участниците предизвика представянето на АкваБар ‒ направлението на фирмата, развиващо използването на обработката с високо налягане (HPP) като нетоплинен метод за пастьоризация на храни и напитки.

Понастоящем АкваБар е единственият оператор на подобна инсталация в България. Участниците в срещата имаха възможност да се убедят в предимствата на технологията, като дегустираха плодови сокове, обработени чрез HPP. Повече от 30 години АКВАХИМ заема водеща позиция в областта на комплексните лабораторни решения, в това число и лабораторната медицина.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.