Търсене
Close this search box.

Биотехнолози от ПГХТТ правиха имобилизирани препарати в УХТ

Публикувано от

Лабораторното упражнение на тема „Имобилизация на цели клетки“ проведоха ученици от 12 клас от специалност „Биотехнологии“ на Професионалната гимназия по хранителни техники и технологии в Пловдив в Университета по хранителни технологии.

Те бяха посрещнати от преподаватели от катедра „Биотехнология“, както и от студенти от ІV курс на специалност „Биотехнологии“, които ентусиазирано ги запознаха с опита си като студенти в УХТ.

Практиката бе осъществена под ръководството на гл. ас. Мария Бръзкова и учителите Марина Митова и Мария Панчева-Тошкина. С изключителен интерес учениците научиха как се прилагат имобилизирани цели клетки в областта на биотехнологиите и хранителните технологии и сами подготвиха имобилизирани препарати, като използваха едноклетъчни водорасли и дрождеви клетки.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.