БТПП представя инвестиционни фондове за стартъпи на 28.06.2022 г.

Публикувано от

Следвайки мисията си да подпомагат намирането на подходящи източници на финансиране, Българската търговско-промишлена палата и Съветът по инвестиции към нея отправят покана за участие в представяне на инвестиционни фондове за стартъпи на 28 юни 2022 г. от 15.00 ч. в хибриден формат. Събитието ще се проведе в БТПП, София, ул. Искър 9 и в платформата zoom.

Целта е представяне на специализирани схеми за финансиране, финансови продукти и инструменти за стартиращи компании, които да подпомогнат развитието им и разширяването на пазарния им достъп. Ще бъдат направени презентации от Фонд мениджър на финансови инструменти в България, Витоша Венчър Партнърс и Morningside Hill Capital Management. Събитието ще постави акцент на: рисково финансиране за стартъпи в начален и по-късен етап на развитие, какво очакват инвеститорите от проектите за инвестиции, насоки за кандидатите и добри примери.

Желаещите да участват събитието, могат да заявят предварително своя интерес на следния линкв срок до 27 юни 2022 г. /понеделник/. Участието е безплатно. Регистрираните участници ще получат допълнителна информация за свързване, в случай че предпочитат виртуално участие.

За допълнителна информация: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg.

Програма

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.