Българското дружество по хранене и диететика организира XI – ия Конгрес по хранене с международно участие