Великотърновският общински съвет даде своето одобрение за създаване на изнесен образователен център на Университета по хранителни технологии.  Структурата ще бъде обособена в базата на Средно училище „Владимир Комаров“ в квартал „Чолаковци“. Ще се използват три класни стаи, в които не се провежда учебна дейност. Управлението на помещенията ще бъде безвъзмездно. Предстои сключването на договор между Община Велико Търново и УХТ – Пловдив.

Създаването на изнесения образователен център е резултат от поредица разговори на кмета на община Велико Търново инж. Даниел Панов с ректора на УХТ проф. д-р инж. Пламен Моллов.

Ползите са няколко:

– повишаване на квалификацията на работещите в сферата на леката и хранително-вкусовата промишленост;

– насърчаване цялостното развитие на тези сектори, които са с висок приоритет и дял в местната икономика;

– повишаване на предлагания във Велико Търново туристически продукт;

– улесняване на  студентите, които са избрали специалности в УХТ – Пловдив, но предпочитат да останат в старопрестолния град.