ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Академичен състав

Специалности

ОКС „Бакалавър“

ОКС „Магистър“