Търсене
Close this search box.

Всички кандидат-студенти с максимален бал вече са първокурсници в УХТ

Публикувано от

Всички 16 приети с максимален бал от 24 точки кандидат-студенти са предпочели да продължат образованието си в Университета по хранителни технологии в Пловдив и са се записали след първо класиране.

Резултатите от кампанията до момента сочат, че интересът към различните специалности във висшето училище е приблизително еднакъв, заяви зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. д-р Христо Спасов.

Днес до вечерта ще бъде готово второто класиране, което също може да бъде видяно на сайта. В него ще бъдат взети предвид желанията на кандидат-студентите за прекласиране в други специалности, където има свободни места, заяви зам.-ректорът.

Продължава online приемът на документи за незапълнените места в различните специалности, които основно са в Технологичен и в Технически факултет на УХТ.

От ръководството припомниха, че специалностите „Машини и апарати за хранителната и вкусова промишленост“ и „Топлотехника“ са включени в списъка на защитените специалности от Закона за висшето образование. Очаква се Министерският съвет със свое постановление да освободи приетите през учебната 2022/2023 г. студенти от такси за целия период на обучението.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.