Търсене
Close this search box.

ВЪВЕЖДА СЕ ЕКО БЛАНКА ЗА ВЪТРЕШНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В УНИВЕРСИТЕТА

Публикувано от

С активното съдействие на доц. д-р инж. Николай Димитров от катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“ е разработена „еко бланка“. Приложени са научнообосновани практики за „зелено/устойчиво принтиране“. С доклад до ректора проф. д-р Пламен Моллов е одобрено нейното използване за вътрешната кореспонденция на УХТ – Пловдив.

Линк към еко бланката, която може да намерите в меню Формуляри.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.