Уважаеми госпожи и господа,

Представям на Вашето внимание възможността да кандидатствате за международната наградата в областта  на фундаменталните науки UNESCO-Russia Mendeleev.

Наградата, финансирана от Руската федерация и UNESCO, има за цел да награди учените, които работят, за да гарантират, че науката служи в полза на обществото и повишава осведомеността за научни ценности. Тя присъжда ежегодно на двама учени, които използват потенциала на фундаменталните науки, допринасяйки към върховите постижения на научните изследвания, към развитието на базовото научно образование и популяризиране, или към международно или регионално сътрудничество. По този начин UNESCO възнамерява не само да подкрепи работата и ангажираността на жените и мъжете в науката, но и за насърчаване на младите хора, и по-специално момичета, да започнат кариера в тази област.

Наградата се състои от парична награда от 250 000 щатски долара, златен медал и грамота за всеки от двамата победители.

Всички кандидатури  се подават онлайн чрез шаблон, наличен на уебстраницата от наградата до 15 март 2022 г., на английски или френски език.

Повече информация може да намерите на уебстраницата на наградата, както и по имел на mendeleevprize@unesco.org.

Моля да разпространите новината чрез Вашите канали за информация.

С уважение,

Милена Дамянова