Търсене
Close this search box.

В мандат 2020-2023: УХТ се утвърди като водещ национален център за образование и се отвори към света

Публикувано от

Ректорът на  Университета по хранителни технологии проф. Пламен Моллов представи пред  Общото събрание доклад  за изпълнение на мандатната програма в периода 1 януари 2020 г. до 30 септември 2023 г.

В него той заяви, че е изпълнена стратегическата цел в мандатната програма – да бъде утвърдено общественото признание на УХТ като водещ национален център за образование и наука, подготвящ инженери, технолози, мениджъри и икономисти за хранителната и биотехнологичната индустрии и за туризма.

Ректорът акцентира в своя доклад върху основни резултати, постигнати в хода на мандата: оценка 9,33 от институционална акредитация, първо място на професионално направление „5.12. Хранителни технологии“ в Рейтинговата система.

Другият основен акцент е дигитализацията на университета:

 • Ново цялостно окабеляване;
 • Wi-fi мрежа във всички точки на УХТ;
 • Модернизиране на уебсайта;
 • Нова автоматична телефонна централа с повече от 300 вътрешни телефонни поста;
 • Видеонаблюдение на сградния фонд;
 • Обновено сървърно помещение – 2 нови сървъра;
 • 650 таблета с мрежови карти за студентите от първи курс;
 • Локална система за видеоконференция;
 • Електронна система за финансово управление и контрол (е-СФУК);
 • Специализиран софтуер за управление на учебната дейност – „Дигитален университет“.

През отчетния период ръководството на УХТ прилага последователна политика за подкрепа на научноизследователската дейност и публикационната активност на академичния състав.  За първи път е въведена финансова бонус-система, която доведе до устойчиво нарастване на броя на статиите в научни издания и цитирания.

Значително са нараснали средствата за научна дейност. С част от тях бе закупена аналитична и технологична апаратура на стойност над 100 000 лв. Това е най-голямата инвестиция на фонд „Наука“ при УХТ за последните 15 г.

С 50% е увеличен размерът на привлечените средства от участие в научно-изследователски проекти с национално финансиране.

Над 13 пъти са нараснали привлечените средства по международни проекти.

В утвърждаването на бранда на УХТ безспорно най-голямото постижение е разкриването на магистратура под егидата на Международната организация по лозата и виното (OIV) – „Технология на виното и на напитките на основа вино“ (TECHNOLOGY OF WINE AND WINE-BASED BEVERAGES) с обучение на английски език. Това на свой ред е основната причина УХТ да бъде избран за официален партньор от България на европейската мрежа от винарски университети EMaVE-Vinifera, обединяваща водещите винарски университети в Европа.

Разширяването на международните контакти доведе за първи път в историята на университета до предложения за партньорство от страна на:

 • Университет на Леон, Испания;
 • Университета на Кастилия-Ла Манча, Испания;
 • Национален университет на Мар дел Плата, Аржентина.

Обновена и модернизирана бе наличната учебна база. Предстои да бъдат открити реновираният трети блок на Студентските общежития, както и Спортният комплекс. Изгражда се и съвременен комплекс от тенис кортове. Основно бяха ремонтирани и обзаведени две конферентно-семинарни зали ‒ зала “Форум” и зала “Марица”. Беше изграден и „Студентски информационен център“  за обслужването на кандидат-студенти и техните родители.

Ръководството преодоля забавянето на кариерното развитие и израстването в длъжност в предишните периоди. В резултат на това бяха назначени 16 асистенти, а 38 души придобиха образователна и научна степен „Доктор“.

„В предложената СМАРТ платформа беше предвидено повишаване на доходите с 50 % в рамките на мандата. Днес с удовлетворение отчитаме средно повишение на доходите в размер на около 80 %“, заяви проф. Моллов.

В края на доклада ректорът благодари на всеки един за приноса му към резултатите отразени в отчета. „Защото съм убеден, че всичко, което сме постигнали, както и онова, по което продължаваме да работим, е възможно заради нашата съпричастност и всеотдайност. Най-важното е, че всички ние носим университета като кауза в сърцата си. Имах щастието през четирите години на моя мандат като ректор на УХТ да работя в екип с изключително интелигентни, мотивирани и отдадени на образованието и науката колеги“, каза той. Проф. Моллов пожела на бъдещия ръководен екип успешен път напред и нагоре.

След разгорещена дискусия на членовете на Общото събрание, докладът бе приет само с трима „въздържали се“.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.