Търсене
Close this search box.

В УХТ ПОЕТАПНО СЕ ВЪВЕЖДА НОВ СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР „ДИГИТАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ“

Публикувано от

Дигитализацията на УХТ-средата продължава в изпълнение на оперативна мярка 1.5 от Мандатната програма (2020-2023). Съвместно с А1 се внедрява нов специализиран софтуер под наименованието „Дигитален университет“.

Очаква се софтуерът съществено да ускори дигитализирането на процесите. Към настоящия момент са прехвърлени основните масиви от системата за управление на работните процеси (студентски досиета, учебни планове, протоколи, оценки). Създават се нови модули за КСК, за мониторинг и администриране на дейностите по настаняване в студентски общежития. През летния семестър на учебната 2022/2023 година успешно бе апробиран модулът за стипендии (кандидатстване и класиране). Дигиталният университет разширява възможностите за взимане на информирани управленски решения.

Предвижда се от началото на новата учебна 2023/2024 година поетапно всички процеси да се осигуряват в рамките на новата платформа. Голямото предимство е съгласуването на нейния софтуер с тези на МОН, НАЦИД, НАОА и облекченият трансфер на данни към тях, както и предвидената поддръжка и възможности за надграждане. С въвеждането на новата система УХТ се нарежда сред малкото държавни университети, които ще изпълнят въведеното нормативно изискване, в сила от учебната 2023/2024 г., за водене и съхраняване на главната книга в електронен вид. На практика, за новоприетите студенти, ангажиментът на изпитващия преподавател ще приключва с електронното попълване и подписване на изпитния протокол.

Със Заповед № 580 от 28.08.2023г. за поетапното въвеждане на платформата „Дигитален университет“ може да се запознаете ТУК. С нея се определят администраторите на системата, затварянето на действащата СУРП от 05.09.2023 г., мигрирането на данни до 15.09.2023 г., провеждането на обучения за използването на новия специализиран софтуер.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.