Председателят на НСИ Сергей Цветарски пред в. „24 часа“: „Призоваваме хората да се преброят електронно“

Електронното преброяване на населението и жилищния фонд стартира на 7 септември. Всеки български гражданин ще има възможност да се самопреброи онлайн. С една регистрация ще може да се преброи цялото домакинство. Системата дава възможност  възрастни роднини и от разстояние. „Електронното преброяване е най-безопасно и ние призоваваме българските граждани да се преброят електронно. Попълването на преброителната карта няма да трае повече от 20 минути,“ подчерта в интервю пред в. „24 часа“ председателят на НСИ Сергей Цветарски.

От 18 септември до 3 октомври е предвиден вторият етап от процеса – преброяването с преброители. Те ще преброят жилищата и сградите, както и домакинствата, които не са се възползвали от възможността за електронно преброяване. Министерството на здравеопазването изготви специален протокол за процеса. Всички преброители ще носят предпазни средства и имат възможност при тяхно желание да се ваксинират. Контактите са намалени до възможния минимум.

Първите предварителни данни от преброяването ще излязат до края на годината. Те ще съдържат броя на населението и разпределението му по някои основни показатели. Окончателните данни ще излязат през втората половина на 2022 година.

Преброителната карта съдържа въпроси както за сградите и жилищата, материалната осигуреност на домакинствата, така и въпроси за образованието и семейното положение, здравословното състояние, етническата принадлежност, майчиния език и вероизповеданието на конкретните лица. „Преброяването е единственият източник за част от тази информация. Такива данни няма никъде другаде. Ако все пак някой има основателна причина да не отговори на тези въпроси, има възможност да се отговори и с „Не желая да отговоря“, но ние призоваваме хората да отговорят. Те могат да бъдат сигурни, че тайната им ще бъде запазена“, обясни Сергей Цветарски. Информацията, която лицата попълват в преброителната карта, е индивидуална и е защитена със специален закон. Тя не може да бъде публикувана и дори не може да бъде използвана за доказателство пред съда.