График за защита на преддипломен стаж
Конкурс за най-добра дипломна работа или проект на абсолвенти от Университета по хранителни технологии гр. Пловдив випуск 2021 г.

УВАЖАЕМИ ДИПЛОМАНТИ,

 

На основание График на учебен процес учебна 2021/2022 година

Първа дипломна сесия за задочни студенти

и

Втора /поправителна/ – за ОКС „Магистър“- редовни студенти

е в периода от 30.01.2023 г. до 03.02.2023 г.

 

Срокът за подаване за заявление /в отдел „Учебен“/ за явяване на Държавен изпит/Дипломна защита е до 25.01.2023 г. /включително/.

 

Датите на Държавните изпити/Дипломни защити

ще бъдат обявени на 10.01.2023 г.

 

 

Заместник Ректор по учебна дейност и академичен състав

доц. д-р Христо Спасов

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 643 977 
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »