График за защита на преддипломен стаж
Конкурс за най-добра дипломна работа или проект на абсолвенти от Университета по хранителни технологии гр. Пловдив випуск 2021 г.

УВАЖАЕМИ ДИПЛОМАНТИ,

На основание График на учебен процес учебна 2022/2023 година

Първа дипломна сесия за редовни студенти

и

Втора – поправителна за задочни студенти 

е в периода от 26.06.2023 г. до 30.06.2023 г.

Срокът за подаване за заявление /в отдел „Учебен“/ за явяване на Държавен изпит/Дипломна защита е до 21.06.2023 г. /включително/.

Датите на Държавните изпити/Дипломни защити

са обявени в графика за Държавните изпити.

Заместник Ректор по учебна дейност и академичен състав

доц. д-р Христо Спасов

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 643 977 
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »