Търсене
Close this search box.

Дирекция „Наука“ на МОН информира за предстоящото стартиране на Българо-швейцарска програма за научни изследвания и обмен на учени

Публикувано от

Предстои стартиране на Българо-швейцарска програма за научни изследвания и обмен на учени

 

В Рамково споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз (ратифицирано със закон, приет от 48-ото Народно събрание на 14 декември 2022 г.) е включена тематична област „Научни изследвания и иновации“, към която са предвидени следните три програмни компонента:

1) Многостранна изследователска програма

Тази мярка предвижда многостранни съвместни изследователски проекти за укрепване на устойчиви партньорства между лица и институции в областта на научните изследвания и иновациите. Целта е да се създадат многостранни връзки и дълготрайни мрежи в областта на научните изследвания между Швейцария, България и останалите държави членки на ЕС-13. Предвижданият ангажимент на Швейцария по тази мярка е в размер на 6 млн. швейцарски франка и представлява 85% от общото финансиране. Останалите 15%, или 1 058 800 швейцарски франка, са национално съфинансиране и следва да бъдат предвидени в бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН). Приблизителният размер на индивидуалния бюджет за един проект е 350 000 швейцарски франка за период от 4 години.

2) Програма за мобилност, позволяваща на български учени да посетят швейцарска изследователска институция („SCIEX”)

Целта на тази мярка за подкрепа е да се повиши ефективността на българските университети и научни институции чрез развитие на научния потенциал на перспективни млади учени. Предвижданият финансов ангажимент на Швейцария по тази мярка е в размер на около 2 млн. швейцарски франка.

3) Швейцарска подкрепа за насърчаване на млади таланти („PROMYS”) Целта на тази мярка е млади учени от ЕС-13, които са учили или работили в Швейцария, да получат подкрепа да продължат кариерата си в една от страните от ЕС-13.  Предвижданият ангажимент на Швейцария и по тази мярка е в размер на около 2 млн. швейцарски франка.

Националното съфинансиране по компонент 2 и компонент 3 отново е в размер на 15%, или 352 941 швейцарски франка, за всеки от двата компонента. Тези средства също следва да бъдат предвидени в бюджета на МОН. Приблизителният размер на бюджета за един проект по „PROMYS“ е 625 000 швейцарски франка за период от 5 години.

Очакванията са през втората половина на 2023 г. да бъдат обявени процедурите за набиране на проектни предложения, като по всяка вероятност първите проекти в изпълнение ще са през 2024 година. 

Основната цел на предстоящия конкурс ще бъде да се повиши конкурентоспособността на участващите изследователи и да се интегрират те по-добре в международни изследователски мрежи. Ще се насърчават високите научни постижения (т.нар. „excellent science“). Предвижда се конкурсът да се обяви едновременно във всички участващи страни. Всички проекти ще бъдат с продължителност между 36 и 48 месеца и трябва да приключат до 31 август 2029 г. Те ще се разработват от швейцарски партньор и най-малко двама партньори от две страни от ЕС-13. Ще бъдат обхванати специфични проблеми във всички научни области с акцент към социалните и хуманитарните науки.

Програмни оператори по трите гореописани мерки съгласно Рамковото споразумение са Швейцарската национална научна фондация и дирекция „Наука“ в МОН.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.