Търсене
Close this search box.

„ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ВРЪЧИ СТИПЕНДИЯ „ДИМИТЪР ПАНОВ“

Публикувано от

В изпълнение на волята на дарителя  „ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ и във връзка с решението на АС на УХТ, взето с Протокол № 30/20.01.2023 г., комисия в състав доц. д-р Христо Спасов – зам.-ректор по УДАС и ръководител на катедра „Технология на виното и пивото“, доц. д-р Надежда Благоева – преподавател в катедра „Технология на виното и пивото“ и Евгени Харамлийски – изпълнителен директор на  „Домейн Бойар Интернешънъл“, присъди стипендията „Димитър Панов“ на Роси Димитрова Димитрова, студент в III курс на специалност „Технология на виното и пивото“.

Стипендията е учредена на името на изтъкнатия български енолог Димитър Панов, който е с подчертан принос към българското винопроизводство и е тясно свързан с историята на  „Домейн Бойар“ и с нейното утвърждаване на българския и международния пазар на вина. С негово участие са създадени едни от най-емблематичните вина от сериите Solitaire, Кортен и други.

Решение за връчване на стипендията

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.