Допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност за 2021 г.