Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на УХТ

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf   Обява  17.07.2018 г.
 №  2  pdf  Документация(Приложение 1) 17.07.2018 г.
 №  3  pdf  Образци (Приложение 2) 17.07.2018 г.
 №  4  xls  Информация за публикувана обява(Линк към АОП) 18.07.2018 г.
 №  5  xls  Информация за удължаване на срока(Линк към АОП) 24.07.2018 г.
 №  6  xls  Протокол на комисия 31.07.2018 г.
 №  7  xls  Уведомително писмо 31.07.2018 г.
 №  8  xls  Договор 08.08.2018 г.