Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на УХТ

Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на УХТ

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1 pdf  Обява 17.07.2018 г.
 №  2 pdf Документация(Приложение 1)17.07.2018 г.
 №  3 pdf Образци (Приложение 2)17.07.2018 г.
 №  4 xls Информация за публикувана обява(Линк към АОП)18.07.2018 г.
 №  5 xls Информация за удължаване на срока(Линк към АОП)24.07.2018 г.
 №  6 xls Протокол на комисия31.07.2018 г.
 №  7 xls Уведомително писмо31.07.2018 г.
 №  8 xls Договор08.08.2018 г.

 

Translate »