Доставка на лабораторно оборудване

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1pdfОбява21.06.2019 г.
№ 2pdfДокументация (Приложение 1)21.06.2019 г.
№ 3pdfОбразци (Приложение 2)21.06.2019 г.
№ 4pdfИнформация за публикувана обява (Линк към АОП)21.06.2019 г.
№ 5pdfИнформация за удължаване на срока (Линк към АОП)1.07.2019 г.
№ 6pdfПротокол на комисия9.07.2019 г.
№ 7pdfУведомително писмо9.07.2019 г.
Translate »