bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Доставка на лабораторно оборудване

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1 pdf Обява 21.06.2019 г.
№ 2 pdf Документация (Приложение 1) 21.06.2019 г.
№ 3 pdf Образци (Приложение 2) 21.06.2019 г.
№ 4 pdf Информация за публикувана обява (Линк към АОП) 21.06.2019 г.
№ 5 pdf Информация за удължаване на срока (Линк към АОП) 1.07.2019 г.
№ 6 pdf Протокол на комисия 9.07.2019 г.
№ 7 pdf Уведомително писмо 9.07.2019 г.