Доставка на лабораторно, прецизно и оптично оборудване за нуждите на Университет по хранителни технологии гр.Пловдив

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1 pdf Решение(Линк към АОП) 05.06.2020 г.
№ 2 pdf Обявление(Линк към АОП) 05.06.2020 г.
№ 3 pdf Документация 05.06.2020 г.
№ 4 pdf Образци 05.06.2020 г.
№ 5 pdf ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ   за доставка на уреди за контрол и изпитания 05.06.2020 г.
№ 6 pdf ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  за доставка на уреди за контрол на физически характеристики 05.06.2020 г.
№ 7 pdf ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ 06.07.2020 г.
№ 8 pdf ПРОТОКОЛ №2 НА КОМИСИЯ 13.07.2020 г.
№ 9 pdf РЕШЕНИЕ 14.07.2020 г.
№ 10 pdf Уведомително писмо 14.07.2020 г.
№ 11 pdf Покана за сключване на договор 20.07.2020 г.
№ 12 pdf Договор 28.08.2020 г.
№ 13 pdf Обявление за възложена поръчка(Линк към АОП) 28.08.2020 г.