Доставка на лабораторно, прецизно и оптично оборудване за нуждите на Университет по хранителни технологии

 Доставка на лабораторно, прецизно и оптично оборудване за нуждите на Университет по хранителни технологии гр.Пловдив

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1pdfРешение(Линк към АОП)05.06.2020 г.
№ 2pdfОбявление(Линк към АОП)05.06.2020 г.
№ 3pdfДокументация05.06.2020 г.
№ 4pdfОбразци05.06.2020 г.
№ 5pdfТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ   за доставка на уреди за контрол и изпитания05.06.2020 г.
№ 6pdfТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  за доставка на уреди за контрол на физически характеристики05.06.2020 г.
№ 7pdfПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ06.07.2020 г.
№ 8pdfПРОТОКОЛ №2 НА КОМИСИЯ13.07.2020 г.
№ 9pdfРЕШЕНИЕ14.07.2020 г.
№ 10pdfУведомително писмо14.07.2020 г.
№ 11pdfПокана за сключване на договор20.07.2020 г.
№ 12pdfДоговор28.08.2020 г.
№ 13pdfОбявление за възложена поръчка(Линк към АОП)28.08.2020 г.

 

Translate »