Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г. за нуждите на Университет по хранителни технологии

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1 pdf Решение(Линк към АОП) 18.02.2020 г.
№ 2 pdf Обявление(Линк към АОП) 18.02.2020 г.
№ 3 pdf Документация 18.02.2020 г.
№ 4 pdf Образци 18.02.2020 г.
№ 5 pdf  Заповед за назначаване на комисия 17.03.2020 г.
№ 6 pdf Протокол №1 на комисията 19.03.2020 г.
№ 7 pdf Уведомително писмо 19.03.2020 г.
№ 8 pdf Протокол №2 на комисията 23.03.2020 г.
№ 9 pdf Доклад на комисия 25.03.2020 г.
№ 10 pdf Решение 25.03.2020 г.
№ 11 pdf Уведомително писмо 9.04.2020 г.
№ 12 pdf Договор 5.05.2020 г.
№ 13 pdf Обявление за възложена поръчка(Линк към АОП) 21.05.2020 г.