Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г. за нуждите на Университет по хранителни технологии

Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2020 – 2021 г. за нуждите на Университет по хранителни технологии

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1pdfРешение(Линк към АОП)18.02.2020 г.
№ 2pdfОбявление(Линк към АОП)18.02.2020 г.
№ 3pdfДокументация18.02.2020 г.
№ 4pdfОбразци18.02.2020 г.
№ 5pdf Заповед за назначаване на комисия17.03.2020 г.
№ 6pdfПротокол №1 на комисията19.03.2020 г.
№ 7pdfУведомително писмо19.03.2020 г.
№ 8pdfПротокол №2 на комисията23.03.2020 г.
№ 9pdfДоклад на комисия25.03.2020 г.
№ 10pdfРешение25.03.2020 г.
№ 11pdfУведомително писмо9.04.2020 г.
№ 12pdfДоговор5.05.2020 г.
№ 13pdfОбявление за възложена поръчка(Линк към АОП)21.05.2020 г.

 

Translate »