Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1 pdf Решение(Линк към АОП) 25.04.2017 г.
 №  2 pdf Обявление(Линк към АОП) 25.04.2017 г.
 №  3 pdf  Документация 28.04.2017 г.
 №  4 pdf Образци 28.04.2017 г.
 №  5 pdf Заповед за назначаване на комисия 30.05.2017 г.
 №  6 pdf Протокол №1 на комисията 2.06.2017 г.
 №  7 pdf Уведомително писмо по чл. 54 ал. 8 от ППЗОП 2.06.2017 г.
 №  8 pdf  Съобщение по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП 2.06.2017 г.
 №  9 pdf  Решение №58 9.06.2017 г.
 №  10 pdf Уведомително писмо 9.06.2017 г.
 №  11 pdf  Доклад 9.06.2017 г.
 №  12 pdf Протокол на комисията 9.06.2017 г.
 №  13 pdf Документи за сключване на договор 20.06.2017 г.
 №  14 pdf Договор 21.07.2017 г.
 №  15 pdf Обявление за възложена поръчка(Линк към АОП) 25.07.2017 г.

 

Translate »