Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf  Решение(Линк към АОП)  25.04.2017 г.
 №  2  pdf  Обявление(Линк към АОП)  25.04.2017 г.
 №  3  pdf   Документация  28.04.2017 г.
 №  4  pdf  Образци  28.04.2017 г.
 №  5  pdf  Заповед за назначаване на комисия  30.05.2017 г.
 №  6  pdf  Протокол №1 на комисията  2.06.2017 г.
 №  7  pdf  Уведомително писмо по чл. 54 ал. 8 от ППЗОП  2.06.2017 г.
 №  8  pdf   Съобщение по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП  2.06.2017 г.
 №  9  pdf   Решение №58  9.06.2017 г.
 №  10  pdf  Уведомително писмо  9.06.2017 г.
 №  11  pdf   Доклад  9.06.2017 г.
 №  12  pdf  Протокол на комисията  9.06.2017 г.
 №  13  pdf  Документи за сключване на договор  20.06.2017 г.
 №  14  pdf  Договор  21.07.2017 г.
 №  15  pdf  Обявление за възложена поръчка(Линк към АОП)  25.07.2017 г.