Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УХТ

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1 pdf Решение(Линк към АОП) 4.4.2018 г.
 №  2 pdf Покана 4.4.2018 г.
 №  3 pdf TED Получено обявление 14.5.2018 г.
 №  4 pdf Обявление(Линк към АОП) 14.5.2018 г.
№  5pdfДоговор14.5.2018 г.

 

Translate »